"מהזרע אל הפרי"

תכנית  בת 5 מפגשים הכוללת סדנאות, ליווי פרויקט סביבתי בבית הספר/תנועה ומרכז קיימות נודד. התכנית מעשירה, חושפת ומהווה מבוא לעולם הקיימות הרחב.