"מפסולת לזהב"

תכנית ממוקדת פסולת בת 4 מפגשים הכוללת 3 סדנאות , תכנון פרוייקט סביבתי ויום שיא של מרכז הקיימות הנודד