סיירת קומפוסט


מטרות:

  • חשיפה לכלל תלמידי ומורי בית הספר לתהליך הקומפוסט, מה הדרישות ומה המתנות שאנו מקבלים מתהליך וזה ומה הערך המוסף החינוכי שאנו מקבלים בהקמה והפעלה של קומפוסטר בית ספרי.  
  • מתן עצמאות לבית הספר בעשיית קומפוסט, דרך העברת תהליך איכותי למספר מצומצם של אחראי קיימות מכל כיתה (סיירת קומפוסט). 
  • הכשרת שגרירים צעירים בבית הספר שיהיו פעילים וחשיפתם לתכנים רחבים של קיימות וסביבה. 


עקרונות מנחים: משחק, יציאה אל הטבע, דינמיקה קבוצתית, שימוש בקיים, התנסות ועשייה, קיימות  פרקטית מעשית.


תכנית בת 4 מפגשים מעשיים להקמה וליווי של סיירת קומפוסט  שתבנה ותפעיל קומפוסטר בבית הספר.