תכנית הכשרה לקידום קיימות

תכנית הכשרה בת 3 מפגשים לשילוב קיימות בהדרכה בשבט/קן/סניף. 

התכנים מועברים בצורה חווייתית המשלבת "הדרכה שקופה", הסברים וכלים לבניית מתודיקה והעברת התכנים לחניכים.