תכנון מפעל/ חג ירוק

בסדנה נתמקד על מפעל/ יום שיא/ אירוע קהילתי מסוים שאנו מתכננים ונבין כיצד ניתן לתכנן ולהוציאו לפועל בצורה ברת קיימא. נשים דגש על תפאורה מחומרים טבעיים ופחות מזהמים, תכנון ושימוש בציוד בשימוש חוזר, תוכן סביבתי חוויתי ויצירתי, מתן דגש על מעורבות הקהילה המקומית של הסניף והשכונה.