קורס מנהיגות ירוקה

קורס מנהיגים ירוקים הוא דרך מצויינת להעניק לקבוצה זהות ברורה של מנהיגות ואחראיות חברתית של הנושא הסביבתי במסגרת בה היא פועלת. 

בקורס נתמקד בעולם הקיימות ותחומיו השונים בדגש על משבר האקלים וכיצד הוא מכריח אותנו להתגייס עבור שינוי. 


*הקורס יכול להיחשב כנקודות מעורבות חברתית למשתתפים בתיאום מראש עם המסגרות.