תכנית משולבת עם נושאי המדעים לחט"ב

מטרות:

  • שילוב עשייה ולמידה מבוססת פרויקטים בתוכנית המדעים הבית ספרית
  • ליצור תערוכה ותוצרי ניסויים עבור קהילת בית הספר
  • לעודד לקיחת אחריות ולהניע פעולה סביבתית של התלמידים בבית הספר ובחייהם הפרטיים


עקרונות מנחים: משחק, יציאה אל הטבע, דינמיקה קבוצתית, שימוש בקיים, התנסות ועשייה, קיימות  פרקטית מעשית.


נושאי הליבה של התכנית: 

אנרגיות מתחדשות 

מצעי גידול וסוגי ערוגות בגינה