תכנית מנהיגות ירוקה
לגילי יסודי ועל יסודי


תכנית תהליכית בת 10 מפגשים שמטרתם קידום יזמות ומנהיגות וחשיפה מעמיקה לתחומי הדעת השונים המרכיבים את עולם הקיימות- שינויי אקלים, מזון, פסולת, טבע מקומי ועוד. במסגרת הפעילות נקים קבוצת מנהיגות ירוקה בבית הספר, שתקבל כלים להנעת פרוייקטים סביבתיים משמעותיים כפרטים, כחלק מקבוצה וכחלק מקהילה. 

קוד במערכת גפ"ן: #31230