Workshop מדעית

לגילי על יסודי

תכנית מנהיגות ירוקה

לגילי יסודי ועל יסודי

קורס יזמות סביבתית

לגילי על יסודי

סמינר קהילה ומעורבות חברתית

לגילי על יסודי

"מחנכים לקיימות" - חוברות הדרכה לצוות המורים

לגילי על יסודי

מהזרע אל הפרי

לגילי יסודי

מאשפה להשפעה- בשיתוף עיריית ירושלים

לגילי יסודי

יום שיא - משחקים קיימות

לגילי יסודי

יום עשה זאת בעצמך

לגילי יסודי

יום שיא ODT קיימות וקבוצה

לגילי על יסודי

סדנת זרעים של תקווה

לגילי יסודי

סדנת גלגולו של מוצר

לגילי יסודי

סדנת צימבו"ז-צמצום בזבוז ושימור מזון

לגילי יסודי ועל יסודי

סדנת אפס פסולת ועשה זאת בעצמך

לגילי יסודי ועל יסודי