קורס פעילים שכונתיים

סדנת החמצות והצלחות-צמצום בזבוז ושימור מזון

סדנת "גדלו זאת בעצמכן.ם"

אפס פסולת בבית - רוקחות טבעית

יום הכנת תוצר למען הקהילה