Workshop מדעית
לגילי על יסודי

תכנית תהליכית בת ארבעה מפגשים במסגרתה המשתתפים יתנסו בבניית מודל חקר קבוצתי. התוכנית מתאימה לשילוב בסילבוס השנתי של לימודי המדעים כאשר נושא המיקוד הוא לבחירת הצוות החינוכי: אנרגיות מתחדשות או מצעי גידול וערוגות גינה.

קוד במערכת גפ"ן: #31230