אמיתי הדרי

מדריך ומחבר בין אנשים ובין אנשים לסביבה - מתוך אהבת האדם ודאגה לטבע.

מאמין ששמירה על הסביבה חוצה מגדרים, מגזרים ופערים אידיאולוגיים.

פועל מתוך אמונה בשינוי שיגיע בעזרתם של יחסים בין אישיים דרך דיאלוג, חוויה ועשייה.