נטע מגדל

קיימות מאפשרת לי לראות תמונה רחבה יותר ואת החיבורים שיש בין מערכות שונות ואנשים בעולם שלנו.

עם אופטימיות עמוקה, אני מאמינה בטוב של אנשים ובחינוך ככלי ליצירת שינוי אמיתי. 

אוהבת לעבוד עם ילדים ונוער ולפתח מתודות וצורות משחק שמקרבות אנשים לרעיונות וערכים. בעלת ניסיון בפיתוח תוכן סביבתי במסגרות בלתי פורמאליות. 

אני חושבת ומרגישה שאנחנו חלק מהטבע סביבנו ושניתן ללמוד המון מהעולם הטבעי ומתוך הבנה זו אני פועלת לקידום התקרבות החברה לסביבה הטבעית ולקיחת אחריות עליה.