מרכז הקיימות הנודד

במהלך הפעילות במרכז נחשפת הכיתה/קבוצה לעולם הקיימות בדרך יצירתית, חוויתית ומשחקית. המרכז מציע מגוון של מיצגי תוכן ואומנות סביבתיים ואינטראקטיביים המעשירים, מלמדים, מפתחים סקרנות ומעוררים רגש סביבתי אצל המבקרים במתחם.

מרכז הקיימות הנודד מחולק לארבעה מתחמים - פסולת, סביבה וחברה, טבע ומשאבים ואנרגיות מתחדשות.

לאחר הפעילות במרכז הקיימות תחומים אלו מתחברים לחיי היומיום של המשתתפים ומשקפים תמונה רחבה וברורה יותר של עולם הקיימות. 


אורך הפעילות במרכז הקיימות הנודד- 45-90 דקות לכל כיתה/קבוצה.